รวมสุดยอด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชา ของไหว้

ปกรวมสุดยอด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชา ของไหว้

รวมสุดยอด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชา ของไหว้

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ

"พญายักษ์โข ธัมภะ ยัตโต ท้าวเวสสุสรรณโณ อะระหังรักษา"

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบย่อ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่1

[จุดธูป 9 ดอก]

โอม นิธิ ปะตะเย กุเวราย นะมะฮา...{3 จบ}

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง
อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ.

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่1
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่1

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่2

[จุดธูป 9 ดอก]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
...{3 จบ}

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน
ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง
อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา
ยักขะพันตา ภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ.
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่2
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ แบบที่2

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ

"เวส สะ พุ สะ"

(คาถาบทนี้ใช้เสก-ภาวนาป้องกันภูตผี อวิชา คุณไสย)

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ
คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ

ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ

 • ดอกไม้สีแดง หรือดอกกุหลาบ จำนวน 9 ดอก
 • พวงมาลัยดอกไม้สีแดง 
 • น้ำแดง/น้ำหวานสีแดง
 • ผลไม้มงคลสีแดง เช่น  เงาะ แอพเปิ้ล ชมพู่ แก้วมังกร เป็นต้น หรือ ขนมมงคลก็ได้
 • ธูป จำนวน 9 ดอก
 • เทียน จำนวน 1 เล่ม

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเองที่บ้าน

 • หากต้องการจัดวางโต๊ะแท่นบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ จุดที่ดีที่สุดคือบริเวณประตูทางเข้าหน้าบ้าน โดยจะต้องตั้งให้องค์ท้าวเวสสุวรรณหันออกไปทางหน้าบ้าน เพื่อให้องค์ท้าวเวสสุวรรณช่วยปกป้องคุ้มกัน ภูตผี อวิชา คุณไสย สิ่งไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านของเรา
 • หากต้องการจุดธูปบูชาเซ่นไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณ ตามความเชื่อโบราณควรจะเป็น "ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี" จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
 • ของไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ผลไม้ หรือขนม ควรเป็นสีแดง แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เรื่องนี้แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคน
 • ก่อนจุดธูปเพื่อสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ควรจัดวางสิ่งของไหว้ต่างๆ ให้เรียบร้อย และควรแต่งกายให้สุภาพ 

บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร

 • ช่วยเสริมเรื่อง "เมตตา มหานิยม
 • ช่วยเรื่องการปกปักรักษาคุ้มครอง "ทรัพย์สมบัติ"
 • ช่วยปกป้องภูติผี ปีศาจ อวิชา คุณไสย มนต์ดำ ต่างๆ ให้แก่ผู้บูชา
 • ช่วยส่งเสริมให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง ซึ่งเป็นผลมาจากการป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิต
 • ช่วยเสริมฮวงจุ้ยภายในบ้านได้


ความคิดเห็น