บทสวดนะโมตัสสะ หรือ บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า หรือ บทสวดนะโม 3 จบ

บทสวดนะโมตัสสะ  หรือ บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า หรือ บทสวดนะโม 3 จบ

บทสวดนะโมตัสสะ

บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

            บทสวดนี้นิยมสวดเป็นบทแรกก่อนที่เราจะสวดบทสวดมนต์หลัก โดยเนื้อหาของบทสวดจะเป็นการขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสทั้งปวง ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง.

วิธีสวดบทสวดนะโมตัสสะ

           บทสวดนะโมตัสสะเป็นบทสวดที่นิยมสวดเป็นบทแรกก่อนบทสวดอื่นๆทั้งหมด โดยวิธีที่นิยมที่สุดจะเป็นการสวดนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อน จากนั้นจึงตามด้วยบทสวดอะระหังสัมมา และบทสวดอื่นๆต่อไป

บทสวดนะโมตัสสะ  หรือ บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า หรือ บทสวดนะโม 3 จบ for smartphone

ความคิดเห็น