บทสวดอะระหังสัมมา หรือ บทกราบบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดอะระหังสัมมา หรือ บทกราบบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดอะระหังสัมมา

(บทกราบบูชาพระรัตนตรัย)

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...{กราบ}

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ...{กราบ}

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ...{กราบ}

           เป็นบทสวดที่สวดเพื่อระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นบทสวดที่นิยมสวดกันอย่างแพร่หลาย สามารถสวดได้ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น หรือก่อนนอน โดยการกราบของบทสวดแต่ละครั้ง ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในขณะที่เราก้มกราบตามลำดับ

ใจความสำคัญของความหมายในบทสวด

  • ในท่อนแรกจะเป็นการบอกว่าเราขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนา
  • ในท่อนที่สองจะเป็นการบอกว่าเราขอแสดงความอ่อนน้อมกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
  • ในท่อนสุดท้ายจะเป็นการบอกว่าเราขอแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

บทสวดอะระหังสัมมา หรือ บทกราบบูชาพระรัตนตรัย for smartphone

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น