บทความ

บทสวดมนต์วันพระ สวดได้เองที่บ้าน ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์คนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันอังคาร(เมตตปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ.2566 (ฟรีรูป PDF ดาวน์โหลด สำหรับ iphone )

บทสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

คาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอที่ผู้คนเลื่อมใสตั้งแต่สมัยพุทธกาล

รวมคาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสีวลี พระผู้เลิศกว่าใครด้วยโชคลาภ

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)