บทความ

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)

คาถาบูชาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอที่ผู้คนเลื่อมใสตั้งแต่สมัยพุทธกาล

รวมคาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสีวลี พระผู้เลิศกว่าใครด้วยโชคลาภ

บทสวดมงคลจักรวาลน้อย

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทสวดสัพพีติโย)

อนุโมทนารัมภคาถา (บทสวดยะถา วาริวะหา ปูรา ตอนกรวดน้ำ)

คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

บทสวดมนต์วันเกิด

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

บทสวดชุมนุมเทวดา (สัคเค กาเม จะ รูเป)

คาถาถวายของไหว้เจ้าที่และคาถาลาของไหว้เจ้าที่

บทสวดถวายผ้าไตรจีวร