บทความ

คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

รวมสุดยอด คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ วิธีบูชา ของไหว้

คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์

รวมบทสวดมนต์คาถาเจ้าแม่กวนอิม

คาถาบูชาแม่นางกวัก

คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา

โอวาทะปาฏิโมกข์คาถา

บทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา

บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์วันพระ สวดได้เองที่บ้าน ฟรี PDF ดาวน์โหลด

บทสวดมนต์คนเกิดวันอาทิตย์(โมรปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันอังคาร(เมตตปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธ กลางคืน(อาฏานาฏิยปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันจันทร์(อภยปริตร)

ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ.2566 (ฟรีรูป PDF ดาวน์โหลด สำหรับ iphone )

บทสวดมนต์คนเกิดวันศุกร์(ธชัคคปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพุธกลางวัน (ขันธปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันพฤหัสบดี(วัฏฏกปริตร)

บทสวดมนต์คนเกิดวันเสาร์(บทสวดอังคุลิมาลปริตร)