คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

ปกคาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

หลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
หลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง

[ประนมมือ]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
...{3 จบ}

อะหัง พุทธนิลมณี สิระสา
นะมามิ ชะยะ ตุภะวัง
สัพพะศัตรู วินาศสันติ.

คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม
คาถาบูชาหลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม


ภาพบรรยากาศภายในโบสถ์ หลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง
ภาพบรรยากาศภายในโบสถ์ หลวงพ่อพุทธนิลมณี วัดบางกุ้ง

ความคิดเห็น