คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์

ปกคาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์

    เป็นคาถาเอาไว้สำหรับสวดตอนปล่อยปลาปล่อยสัตว์ต่างๆเพื่อสะเดาะเคราะห์ แก้ดวง แก้กรรม เสริมดวงชะตา สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปล่อยปลาหน้าเขียง ปลาดุก ปลาไหล ปลาช่อน ปลาหมอ กบ เต่า หอย และนกต่างๆ โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ แบบเต็ม

    คาถาบทนี้จะทำให้หมดสิ้นทุกข์ภัยไข้เจ็บ สรรพเคราะห์เสนียดจัญไร ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในตัวเรา ปลาหรือสัตว์ที่ปล่อยไปนั้นจะนำเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปด้วย ไปทิ้งยังที่ที่ไกลจาตัวเรา

[จุดธูป 9 ดอก]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ {สวด 3 จบ}

คัจเฉวะโข ตะวัง ตะระมา
นะรูโปมาตังอะมิตตา ปูนะ อัคคะเหสุง
ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม
อัทสะ สะนัง โภขะปุตานังคัจฉา
สุขายะ นิรันตะรัง {สวด 3 จบ}

{กล่าวคำอธิฐาน}
    ทุกข์ โศก โรค ภัย เสนียดจัญไร บาปเคราะห์ ขอฝากให้แม่พระทั้ง 4 แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย กลายกลับความทุกข์ทั้งปวงนี้ ให้กลายกลับเป็น "อากาศ" ในไปทันที ขออุทิศผลบุญนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร คู่เวรคู่กรรมในอดีตชาติ และชาติปัจจุบัน     

    ข้าพเจ้าชื่อ............ เกิดวันที่........ เดือน........ พ.ศ........ อายุ.......ปี ได้ปล่อย.............. จำนวน.......ตัว ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวร ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภ ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร ออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวดาเจ้าที่และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลและเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้จงปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย

    ด้วยอำนาจของผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายครั้งนี้ของข้าพเจ้าให้กลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ.
[ยกมือสาธุ ปัดธูปลงบนพื้น จากนั้นจึงเริ่มปล่อยปลาได้]

คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
คาถาปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

คาถาปล่อยปลา แบบย่อ สั้นๆ

[ประนมมือ]
คัจเฉวะโข ตะวัง ตะระมา
นะรูโปมาตังอะมิตตา ปูนะ อัคคะเหสุง
ทุกโข หิ ลุทโท หิ ปุมา สะมาคะโม
อัทสะ สะนัง โภขะปุตานังคัจฉา
สุขายะ นิรันตะรัง.

{กล่าวคำอธิฐาน}
ข้าพเจ้าชื่อ............ เกิดวันที่........ เดือน........ พ.ศ........ อายุ.......ปี ขอปล่อยสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ผลบุญนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบพบเจอแต่สิ่งดีดี ขออย่างให้มีเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเทอญ. 
[ยกมือสาธุ จากนั้นจึงเริ่มปล่อยปลาได้]

คาถาปล่อยปลา ย่อๆ สั้นๆ
คาถาปล่อยปลา แบบย่อ เพื่อความรวดเร็วในการปล่อยปลา

คาถาปล่อยปลา แบบแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เราปล่อย

[จุดธูป 9 ดอก]

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ {สวด 3 จบ}

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้า บูชาพระพุทธเจ้า ขอให้มีเดช มีอำนาจ วาสนา
ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ
ข้าพเจ้า บูชาพระธรรม ขอให้มีปัญญา
สังฆะบูชา มะหาโภคะ วะโห
ข้าพเจ้า บูชาพระสงฆ์ ขอให้มีโภคะทรัพย์สมบัติ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมถึง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆเจ้า อีกทั้งคุณบิดามารดา คุณครูอุปัชณาย์ อาจารย์ คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญยบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติแสะชาติก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เล็กแต่น้อย จะระลึกได้ก็ดี มิระลึกได้ก็ดี

ขอบารมีทั้งหลายเหล่านี้ จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสรรพเคราะห์ ให้สิ้นสรรพโศก ให้สิ้นสรรพโรค ให้สิ้นสรรพภัย ศัตรูใดๆ อย่าได้พ้องพาล

สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา  อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย ปลา หรือสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ หากข้าพเจ้า ไม่ช่วยชีวิตไว้ ก็จะถึงซึ่งความตาย ในวันนี้หรือพรุ่งนี้

ขอบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าช่วยให้ ปลาหรือสัตว์เหล่านี้ พ้นจากความตาย พ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ให้สิ้นสรรพเคราะห์ ให้สิ้นสรรพโศก ให้สิ้นสรรพโรค ให้สิ้นสรรพภัย ให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน ในกาลปัจจุบันนี้เทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ.
 [ยกมือสาธุ ปัดธูปลงบนพื้น จากนั้นจึงเริ่มปล่อยปลาได้]

คาถาปล่อยปลา แบบแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เราปล่อย
คาถาปล่อยปลา แบบแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เราปล่อย

ปล่อยปลาปล่อยสัตว์จุดธูปกี่ดอก

 • จุดธูปจำนวน 9 ดอก

อยากปล่อยปลาเสริมดวง เริ่มต้นยังไง

    การปล่อยปลาปล่อยสัตว์เพื่อเสริมดวงชะตาจะมีเคล็ดลับอยู่ว่า "ถ้าอยากเสริมดวงด้านไหน ให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ที่เสริมดวงด้านนั้น" ซึ่ง ปลาและสัตว์แต่ละชนิดจะมีความหมายและการส่งเสริมดวงไม่เหมือนกัน ดังนี้

ชนิดของปลา สัตว์ และความหมายในการเสริมดวง

ชนิดของปลา สัตว์ ที่ปล่อยและความหมายในการเสริมดวง
ชนิดของปลา สัตว์ ที่ปล่อยและความหมายในการเสริมดวง
 • ปลาไหล  =  การเงิน การงาน การเรียน จะราบรื่น
 • ปลาช่อน  = ช้อนเงิน ช้อนทอง ทุกข์ กรรม ที่จะได้พบจะแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ปลาหมอ = เสริมด้านสุขภาพ ช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ปลาดุก = ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย
 • ปลาบู่ = ทดแทนผู้มีพระคุณ
 • ปลานิล = ทรัพย์สินเพิ่มพูน เพิ่มเพชรนิลจินดา
 • ปลาทับทิม = ช่วยให้ทำอะไรก็ราบรื่น
 • ปลาสวาย = เงินทองคล่องตัว ลบล้างสิ่งไม่ดีจากตัวผู้ปล่อย
 • ปลาจาระเม็ด = จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 • ปลาดุกเผือก = เพิ่มความมงคลให้กับผู้ปล่อย
 • ปลาไน = ช่วยให้ได้เป็นเจ้าคน นายคน มีลูกน้องบริวารมากมาย
 • ปลาชะโด = ช่วยให้มีแต่สิ่งใหญ่ๆ โตๆ เข้าบ้าน เข้ามาในชีวิต
 • หอยโข่ง = ช่วยให้หนทางโล่ง ไม่มีใครมาขัดแข้งขัดขา
 • หอยขม = ทิ้งความทุกข์ ความขมขื่น ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น
 • กบ = ช่วยส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ตัดวิบากกรรม
 • เต่า = ช่วยให้อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
 • ตะพาบ = ช่วยคุ้มครองจากทุกข์ภัยที่จะเกิดขึ้น จากหนักเป็นเบา
 • ปู = เสริมเรื่องสุขภาพ ต่อชะตาอายุ แก้เคราะห์จาดหนักเป็นเบา
 • นกต่างๆ = ช่วยให้ชีวิตมีความก้าวหน้า รุ่งเรือง ป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน

วิธีปล่อยปลาปล่อยสัตว์ตามวันเกิด

    การปล่อยปลาปล่อยสัตว์โดยคำนึงถึงวันเกิดของผู้ปล่อยจะช่วยส่งเสริมให้ผลบุญแรงขึ้น ซึ่งวันเกิดของผู้ปล่อยในแต่ละวันจะมีกำลังวันไม่เท่ากัน ดังนี้

ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ ตามวันเกิด
ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ ตามวันเกิด จะช่วยส่งให้ผลบุญกุศลแรงขึ้น
 • เกิดวันอาทิตย์  =  ปล่อย 9 ตัว
 • เกิดวันจันทร์ =  ปล่อย 15 ตัว
 • เกิดวันอังคาร  =  ปล่อย 8 ตัว
 • เกิดวันพุธ  =  ปล่อย 17 ตัว
 • เกิดวันพฤหัสบดี  =  ปล่อย 12 ตัว
 • เกิดวันศุกร์  =  ปล่อย 21 ตัว
 • เกิดวันเสาร์  =  ปล่อย 10 ตัว

ความคิดเห็น