รวมคาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสังกัจจายน์ ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ

รวมคาถาบูชาพระสังกัจจายน์

         พระสังกัจจายน์ พระผู้มีลักษณะอ้วนท้วน สมบูรณ์ พระผู้เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ และเรื่องของโชคลาภ คาถาสำหรับบูชาพระสังกัจจายน์มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบดังนี้

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 1

อิมินา  สักกาเรนะ
สาวะกะสังโฆ  กัจจายะนะเถโร
มะหาเตชะวันโต  พุทธะ
โภคาวะโห  ปาระมิตาโร
อิทธิฤทธิ  ติตะ  มะณะตัง
สะระณัง  คัจฉามิ.

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 1

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 2

กัจจายะนะ  มะหาเถโร
เทวะตานะระ  ปูชิโต
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
มะหา  ลาภัง  ภะวันตุ  เม
ลาเภนะ  อุตะโมโหติ
โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ
มะหาลาภัง  สัพพะ  ลาภา
สะทา  โสตถิ  ภะวันตุ  เม.

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 2

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 3

กัจจานะ  จะ  มหาเถโร
พุทโธ  พุทธานัง  พุทธะตัง
พุทธัญจะ  พุทธะ  สุภา
สิตัง  พุทธะตัง  สะมะนุปปัตโต
พุทธะ  โชตัง  นะ  มามิหัง
ปิโยเทวะ  มะนุสสานัง
ปิโยพรหม  นะ  มุตตะโม
ปิโยนาคะ  สุปันนานัง
ปิยินทะริยัง  นะ  มามิหัง
สัพเพชะนา  พะหูชะนา
ปุริโส  ชะนา  อิตถีชนา
ราชาภาคินิ  จิตตัง
อิคัจฉาหิ  ปิยัง  มะมะ.
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์ แบบที่ 3

ความคิดเห็น