คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปก)

คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์

          วิธีการสวดคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ให้ได้ผลที่สุดจะต้องเริ่มจากการสวด บูชาพระรัตนตรัย สวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า หรือนะโม 3 จบ ให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงสวดคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ ต่อตามลำดับ วิธีนี้จะได้ผลมากที่สุด

[บทสวดบูชาพระรัตนตรัย]
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
...{กราบ}
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ
...{กราบ}
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ
...{กราบ}

[บทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า]
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
...{3 จบ}

[คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์]
อิติ  อิติ  กุมารไข่เจดีย์  จะมะหาเถโร
ลาภะ  ลาภา  ภะวันตุเม.

    เมื่อกล่าวเสร็จแล้วจึงอธิษฐานขอพร โชคลาภ ตามที่ต้องการให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ.

คาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ for smartphone

บูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ต้องใช้ธูปกี่ดอก?

 • การบูชา ขอพร โชคลาภ ค้าขาย บนบานศาลกล่าว จะใช้ธูป 3 ดอก
 • การแก้บน จะใช้ธูป 1 ดอก

วิธีบูชาขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ให้ได้ผล

วิธีบูชา ขอพร และบนบานศาลกล่าวไอ้ไข่วัดเจดีย์ให้ได้ผล สามารถทำได้ทั้งที่บ้านและที่วัดมีดังนี้

 1. จุดธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม 
 2. ประนมมือไว้ที่หน้าอก 
 3. เริ่มสวดบทสวดบูชาพระรัตนตรัย และบทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า(นะโม 3 จบ) ตามลำดับ
 4. เมื่อสวดสองบทขั้นต้นเสร็จแล้วจึงตั้งจิตให้สงบ จากนั้น เรียกชื่อ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" และสวดคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์
 5. จากนั้นจึงเริ่มกล่าวคำอธิษฐาน ขอพร หรือบนบาลศาลกล่าวในสิ่งที่ต้องการ

วิธีแก้บนไอ้ไข่ วัดเจดีย์

 1. จุดธูป 1 ดอก  เตรียมของที่นำมาแก้บนไว้ด้านหน้า
 2. ประนมมือไว้ที่หน้าอก 
 3. เริ่มสวดบทสวดบูชาพระรัตนตรัย และบทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า(นะโม 3 จบ) และสวดคาถาบูชาไอ้ไข่วัดเจดีย์ ตามลำดับจนจบ
 4. จากนั้นจึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้า....(ชื่อ)....ได้บนบานเรื่อง....(เรื่องที่ได้บนไว้)....กับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ไว้  บัดนี้ ด้วยบารมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ทำให้สิ่งที่ได้บนบานไว้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ  ข้าพเจ้า....(ชื่อ)....จึงได้นำของมาถวายเพื่อแก้บนดังกล่าว  ขอให้ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จงรับของแก้บนนี้ไว้ และขอให้การบนบานครั้งนี้ขาดกัน  นับตั้งแต่บัดนี้ด้วยเทอญ"

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ชอบของเล่นอะไร

 1. ประทัด **(ชอบมากที่สุด)
 2. ชุดทหาร ชุดตำรวจ
 3. รูปปั้นไก่ชน
 4. หนังสติ๊ก
 5. แว่นกันแดด
 6. ของเล่นเด็กผู้ชายทั่วไป

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ชอบกินอะไ

 1. ขนมเปี๊ยะ 
 2. นมทุกชนิด (ชอบนมเปรี้ยวมากที่สุด)
 3. น้ำแดง 
 4. ไข่ต้ม
 5. ขนมถั่วตัด

ความคิดเห็น