เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี

เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

      เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี เป็นสถานที่สักการะบูชาพระพรหมที่ตั้งอยู่ติดถนนสายเอเชีย บริเวณตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อตอนเริ่มสร้างเทวาลัยที่ประดิษฐานพระพรหมแห่งนี้ ตัวองค์พระพรหมได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพรหมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยปกติแล้วจะมีผู้เข้ามาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

วัน เวลาเปิดให้เข้าชม

  • เปิดให้เข้าสักการะได้ทุกวัน

แผนที่การเดินทาง


พระพรหม สิงห์บุรี พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
         ตัวเทวาลัยจะประดิษฐานพระพรหม 2 องค์ คือ องค์ใหญ่ กับองค์เล็ก โดยองค์ใหญ่จะมีพระพักตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 
  • พระพักตร์เมตตา (ทิศตะวันออก) จะประทานเรื่องงาน การเรียน และเรื่องที่ต้องรับผิดชอบในชีวิต 
  • พระพักตร์กรุณา (ทิศใต้) จะประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน รถยนต์ 
  • พระพักตร์มุทิตา (ทิศตะวันตก) จะประทานพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว ญาติ คู่ครอง
  • พระพักตร์อุเบกขา (ทิศเหนือ) จะประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ เงินทอง และการขอบุตร 
          หากท่านใดมีโอกาศได้ไปต้องกราบสักการะให้ครบทั้ง 4 ด้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
พระพรหม สิงห์บุรี
        ส่วนพระพรหมองค์เล็กมีไว้เพื่อให้เรากราบไหว้บูชาด้วยทูปเทียนดอกไม้ เวลาคุกเข้าด้านหน้าเราจะได้เห็นพระพักตร์ขององค์พระพรพมได้แบบชัดเจนครับ
พระพรหม สิงห์บุรี
         บริเวณลานด้านล่างของเทวาลัยจะมีร้านค้าคอยบริการจำหน่ายดอกไม้ทูปเทียนให้เราซื้อเอามาสักการะบูชา และมีกระถางทูปเทียนด้านล่างเทวาลัยสำหรับคนที่ไม่สะดวกขึ้นไปไหว้ด้านบนครับ
เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก1

เทวาลัยพระพรหม สิงห์บุรี พระพรหมที่ใหญ่ที่สุดในโลก1

ความคิดเห็น