คาถาบูชาแม่นางกวัก

ปกคาถาบูชาแม่นางกวัก

คาถาบูชาแม่นางกวัก

คาถาบูชานางกวัก แบบย่อ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ {3 จบ}

เอหิ จิตตัง มหาลาภัง ปิยัง มะมะ มามา.

คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบย่อ
คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบย่อ

คาถานางกวัก แบบกลาง

โอมศรี วิชัย กงเกวียน ปู่เจ้า เขาเขียว
มีลูกสาวคนเดียวให้ชื่อ นางกวัก
ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก ทุกถ้วนหน้า
พวกพานิชจะพากู ไปค้าขายถึงเมืองแมน
กูจะไปค้าหัวแหวน ก็จะได้วันละแสนทะนาน
กูจะค้าสารพัดการก็ได้โดยคล่องตัว
กูจะค้าทอง ทองก็ได้ เต็มหาบ
เพียงวันนี้เป็นร้อย สามหาบมาเรือน
สามเดือนเป็นเศรษฐี สามปีเป็นพ่อค้าสำเภา
พระฤๅษีผู้เป็นเจ้าประสิทธิให้แก่ลูกคนเดียว
สะวาหะ.

คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบกลาง
คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบกลาง

คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบเต็ม

{นะโม 3 จบ}
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ.

โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว
ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก
ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า
เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ
อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ

จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี 

อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ
นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ
ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ
นาสังสิโม สุมะโลโล นะโพุทธายะ
นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี
พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี มิใจอ่อน
รักพุทโธ ปฏิรูปัง สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง
สิทธิโภคา สิทธิะลา สิทธิจะมหาเดชา
นะชาลีติ เอหิจงมา พุทธะสังมิ นิมามะมามา

มาช่วยกันค้า มาช่วยกันขาย กวักเอาเงินมา กวักเอาทองมา กวักเอาโชคลาภ แก้วเเหวนเงินทองข้าวของ หน้าที่ การงาน ผู้คน ชื่อเสียงเกียรติยศ ข้าทาสหญิงชายมา

มาด้วยนะโมพุทธายะ ปฏิรูปัง
สัมปะฏิจฉามิ เพี้ยง
พุทธงขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
ธัมมังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
สังฆังขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี
เตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติ นะเยปะรังยุตเต 

ขอจงนำเอาโชคลาภ แก้วแหวนเงินทองข้าวของ มาสู่ในสถานที่นี้ด้วย เทอญ

พุทธังรักษา ธัมมังรักษา สังฆังรักษา
พุทธังคุ้ม ธัมมังคุ้ม สังฆังคุ้ม
เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ
เอหิสังฆานุภาเวนะ
อายุ วรรโณ สุขัง พลัง.

คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบเต็ม
คาถาบูชาแม่นางกวัก แบบเต็ม

วิธีบูชานางกวัก สำหรับร้านค้า กิจการต่างๆ

  1. เตรียมสถานที่สำหรับตั้งหิ้งบูชาแม่นางกวักโดยให้อยู่บริเวณด้านหน้าของร้าน หันหน้าออกไปทางด้านหน้าร้าน (แนะนำให้อยู่บริเวณที่ลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านจะดีที่สุด)
  2. เตรียมเครื่องบูชาให้กับแม่นางกวัก ได้แก่ ผลไม้ที่สามารถหาได้ และ น้ำ 1 แก้ว ทุกวัน ห้ามขาด
  3. จัดธูปจำนวน 9 ดอก และสวดคาถาบูชาแม่นางกวักทุกครั้งที่เปิดร้าน

บูชานางกวักจุดธูปกี่ดอก?

[การบูชาแม่นางกวักจะนิยมจุดธูป 9 ดอก]


ความคิดเห็น