ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ.2566 (ฟรีรูป PDF ดาวน์โหลด สำหรับ iphone )

ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ.2566


ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ.2566 ฟรีดาวน์โหลด สำหรับ iphone
ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ.2566 ฟรีดาวน์โหลด สำหรับ iphone และ Android

 [ฟรีรูปปฏิทินวันพระ ปี 2566 PDF ดาวน์โหลด สำหรับ iphone และ สมาร์ทโฟนทุกรุ่น....คลิก]

ในปี พ.ศ.2566 หรือปีขาลนี้ มีวันพระรวมทั้งหมด 50 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม พ.ศ.2566

 • วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
 • วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 2 
 • วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 2 
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 3
 • วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   แรม 14 ค่ำ เดือน 3
 • วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

 • วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566   (วันมาฆบูชา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 
 • วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน พ.ศ.2566

 • วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566   (วันสงกรานต์) แรม 8 ค่ำ เดือน 5 
 • วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566   แรม 14 ค่ำ เดือน 5
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566   (วันฉัตรมงคล) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 
 • วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

 • วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566   (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2566   (วันอัฏฐมีบูชา) แรม 8 ค่ำ เดือน 7 
 • วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566   แรม 14 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566

 • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566

 • วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566   (วันอาสาฬหบูชา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง 
 • วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566   (วันเข้าพรรษา) แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง 
 • วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง
 • วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง
 • วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน พ.ศ.2566

 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 9
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566   แรม 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม พ.ศ.2566

 • วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2566   (วันออกพรรษา) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   แรม 8 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   แรม 14 ค่ำ เดือน 11
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566   (วันลอยกระทง) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566   (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ) แรม 8 ค่ำ เดือน 12 
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566   แรม 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566   ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

ความคิดเห็น