บทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา

ปกบทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา

บทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา

     เป็นบทสวดอิติปิโส สวดเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เป็นบทสวดที่พุทธคุณครอบจักรวาล คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย และเสริมความเป็นสิริมงคล โดยจะแบ่งเป็น 3 ท่อน เวลาเดินเวียนเทียนให้สวดรอบละท่อน ดังนี้ 

บทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา

{เวียนเทียนรอบแรก ให้คิดถึงพระพุทธ}
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ.

{เวียนเทียนรอบสอง ให้คิดถึงพระธรรม}
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก
โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหี ติ.

{เวียนเทียนรอบสาม ให้คิดถึงพระสงฆ์}
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง
ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ....{จบ}

บทสวดตอนเวียนเทียน วันมาฆบูชา /

ความคิดเห็น