คาถาบูชาพระแม่ธรณี

รวมคาถาบูชาพระแม่ธรณี

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

บทที่1

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ...{3 จบ}

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา
โสตัง ปะวัตตันติ

มาระเสนา ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต
ปะลายิงสุ

ปาริมานา นุภาเวนะ มาระเสนา
ปะราชิตา ทิโส

ทิสัง ปะลายันติ วิทัง
เสนติ อะเสสะโต.

คาถาบูชาพระแม่ธรณี บทที่1

บทที่2

โอม อัคคีคงคานัง
วาโยอาโปธรณี นะมะพะทะ

ทุติยัมปิ อัคคีคงคานัง
วาโยอาโปธรณี นะมะพะทะ

ตะติยัมปิ อัคคีคงคานัง
วาโยอาโปธรณี นะมะพะทะ.

คาถาบูชาพระแม่ธรณี บทที่2

รูปหน้าพระแม่ธรณี

ไหว้พระแม่ธรณี ธูปกี่ดอก?

  • จุดธูป 9 ดอก
  • พวงมาลัยดอกดาวเรือง 1 พวง

รูปพระแม่ธรณี

ไหว้พระแม่ธรณี ที่ไหน?

     สถานที่ไหว้พระแม่ธรณีที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสนามหลวง ซึ่งศาลนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นศาลพระแม่ธรณีที่ได้รับความนิยมที่สุด สามารถไปกราบสักการะได้ทุกวัน

ความคิดเห็น