คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

/วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา/

คาถาหลวงพ่อโสธร ฟรี PDF ดาวน์โหลด...คลิก

     สวดคาถานี้ทุกวันจะปลอดภัย ป้องกันอันตรายทั้งปวง ร่มเย็นเป็นสุขตลอดชีวิต อีกทั้งมีเมตตา มหานิยม ซื้อง่ายขายคล่อง นำมาซึ่งโภคทรัพย์ สามารถสวดเองได้ที่บ้าน ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

[ประนมมือ]
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ...{3 จบ}

นะ ทรงฟ้า  โม ทรงดิน
พุทธ ทรงสินธุ์  ธา ทรงสมุทร  ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด  ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด  ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร  กุกกุสันโธ  สิโรมัชเฌ  โมกาโร  โกนาคะมะโน  นานาจิตเต  พุทธกาโร  กัสสะโป  พุทโธ  จะ  ทะเวเนเต  ธากาโร  ศรีศากกะยะมุณี  โคตะโม  ยะกันเน  ยะกาโร  อะริยะ  เมตตรัยโย  ชิวหาทีเต  ปัญจะพุทธา  นะมามิหัง  พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต  ธัมมะบูชา  มะหาปัญโญ  สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห  อะระหังพุทโธ  อิติปิโส  ภะคะวา  นะมามิหัง.....[กราบ]

คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
คาถาหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความคิดเห็น