คาถาบูชาพระพุทธชินราช

คาถาบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

คาถาบูชาพระพุทธชินราช

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ...{3 จบ}

อิเมหิ  นานาสักกาเรหิ  อะภิปูชิเตหิ
ทีฆายุโก  โหมิ  อะโรโค
สุขิโต  สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง  ปิยะ  มะมะ
ปะสิทธิลาโภ  ชะโย  โหตุ
สัพพะทา  พุทธชินะราชา 
อะภิปาเลตุ  มัง  นะโมพุทธายะ.

คาถาบูชาพระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ความคิดเห็น