คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอที่ผู้คนเลื่อมใสตั้งแต่สมัยพุทธกาล

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ หมอที่ผู้คนเลื่อมใสตั้งแต่สมัยพุทธกาล

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์   

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธธัสสะ
...{3 จบ}

โอม  นะโม  ชีวะโก  สิระสา
อะหัง  กะรุณิโก  สัพพะสัตตานัง
โอสะถะ  ทิพพะมันตัง
ปะภาโส  สุริยาจันทัง
โกมาระภัจโจ  ปะกาเสสิ
วันทามิ  ปัณฑิโต  สุเมธะโส
อะโรคา  สุมะนา  โหมิ.

คาถาบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์

      หมอชีวกโกมารภัจจ์  เป็นหมอที่มีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาในสมัยพุทธกาล เป็นแพทย์ของพระเจ้าพิมพิสาร และเป็นผู้ที่ช่วยรักษาชาวบ้านมากมายจนทำให้มีคนเคารพบูชาเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน

บูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ต้องใช้ธูปกี่ดอก?

 • ใช้ธูป 5 ดอก โดยเป็นการบูชาพระรัตนตรัย 3 ดอก อีก 2 ดอกคือบูชาคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์

ของที่ใช้ไหว้บูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์คืออะไร?

 • นิยมให้ดอกไม้ธูปเทียนธรรมดา เช่น ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

อยากบูชาหมอชีวกโกมารภัจจ์ ต้องไปไหว้ที่ไหน?

 1. วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู ใกล้ๆตลาดไท) เป็นวัดที่มีรูปปั้นพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ขนาดใหญ่  อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศเลยก็ได้  
  พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู ใกล้ๆตลาดไท)
  พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู ใกล้ๆตลาดไท)
  พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู ใกล้ๆตลาดไท)
  พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ วัดทวีการะอนันต์ (วัดสีชมพู ใกล้ๆตลาดไท)
 2. อาศรมแพทย์ใหญ่บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้คนนิยมไปไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ผู้คนจะไปไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ขอให้หายป่วยหายไข้ไวไว

ความคิดเห็น