คาถาถวายของไหว้เจ้าที่และคาถาลาของไหว้เจ้าที่

คาถาถวายของไหว้เจ้าที่และคาถาลาของไหว้เจ้าที่ (ปก)

คาถาถวายของไหว้เจ้าที่และคาถาลาของไหว้เจ้าที่

คาถาถวายของไหว้เจ้าที่

[จุดธูป 5 ดอก]
{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
นะโม เม พระภูมิเทวานัง
ธูปทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ
วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง
โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง
อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ
ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ สันติเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ
สุเขนะ จะ...{ปักธูปลงในกระถางธูป}

คาถาถวายของไหว้เจ้าที่

คาถาลาของไหว้เจ้าที่

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}... 
อายันตุ โภนโต อิธะ
ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา
สะหะวิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ
เมตตุเปกขายุธายะโว
ทิสสาวินะติ อะเสสะโต

คาถาลาของไหว้เจ้าที่

ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก?

  • การจุดธูปไหว้บูชาหรือถวายของไหว้เจ้าที่จะใช้ ธูป 5 ดอก  

ลาของไหว้เจ้าที่ต้องรอธูปหมดไหม ลาขอไหว้ได้ตอนไหน?

  • คนส่วนใหญ่นิยมรอจนธูปหมดก่อนจึงจะลาของไหว้
  • แต่ความจริงไม่ต้องรอให้ธูปหมดก่อนทุกครั้งก็ได้ เพราะว่าบางครั้งสถานที่ที่เราตั้งของไหว้เอาไว้ไม่เหมาะกับการที่เราจะรอให้ธูปหมดก่อน เช่น ตั้งของไหว้ไว้กลางแจ้ง อาจจะโดนแดด หรือ กำลังจะมีฝกตก ซึ่งถ้าหากเรารอจนธูปหมดของไหว้อาจเสียหายเน่าบูดได้ ฉะนั้น ลาของไหว้ก่อนธูปหมดก็จะโอเคกว่า ดูเอาตามความเหมาะสม
ของไหว้เจ้าที่กินได้ไหม?
  • สามารถนำมากินได้ปกติ ตามความเชื่อคนไทยเจ้าที่คือเทวดาที่ปกปักรักษาพื้นที่ให้เราจากภูติผีปีศาจ ฉะนั้นของไหว้เจ้าที่ก็เหมือนเครื่องเสวยของเทวดา ดังนั้นการกินเครื่องเสวยที่เหลือจากเทวดาจึงถือเป็นการกินอาหารมงคลครับ

ความคิดเห็น