บทสวดถวายผ้าไตรจีวร

บทสวดถวายผ้าไตรจีวร

บทสวดถวายผ้าไตรจีวร

{ประนมมือ จากนั้นจึงกล่าว}...
อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ติจีวะรานิ  สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยะมะ
สาธุ  โน  ภัณเต  ภิกขุสังโฆ
อิมานิ  ติจีวะรานิ  สะปะริวารานิ   ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้
แด่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับ
ผ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
สิ้นกาลนานเทอญ...{สาธุ}

บทสวดถวายผ้าไตรจีวร for smartphone

อานิสงส์จากการถวายผ้าไตรจีวร 

  1. ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีพร้อมไปด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์
  2. ส่งผลให้เป็นคนที่มีแต่คนเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับ
  3. ส่งผลให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดาย

การถวายผ้าไตรจีวร แก้กรรม

       เป็นวิธีแก้กรรมรูปแบบหนึ่งเหมือนกับการถวายสังฆทาน  คือเป็นการทำกุศลโดยการช่วยให้พระภิกษุสงฆ์สามารถใช้ชีวิตในการเป็นพระสงฆ์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องคอยกังวงเรื่องการหาจีวรมาสวมใส่ คลายความทุกข์ให้กับพระสงฆ์ในเรื่องของความหนาว หรือยุง แมลงสัตว์กัดต่อยที่จะเข้ามารบกวน ทำให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น บุญกุศลนี้จึงส่งผลให้สามารถผ่านพ้นกรรมต่างๆที่ที่เข้ามาหรือติดตัวเราอยู่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

การถวายผ้าไตรจีวรในวันเกิด

       เป็นการสร้างผลบุญกุศลให้กับตนเอง โดยการถวายผ้าไตรจีวรในวันเกิดมักจะนิยมถวายร่วมกับสิ่งของสังฆทานต่างๆไปพร้อมกันด้วย  บุญกุศลนี้จะช่วงส่งผลให้ชาติหน้าเกิดมาเป็นผู้ที่มีพร้อมไปด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ครบถ้วน ไม่มีขัดสน ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวาย

การถวายผ้าไตรจีวรให้ผู้ล่วงลับ

       ในทางปฏิบัติแล้วเราไม่สามารถถวายผ้าไตรจีวรให้ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ เพราะกุศลดังกล่าวจะเกิดและอยู่กับตัวของผู้ที่เป็นคนถวายผ้าไตรจีวรเอง แต่เราสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำในครั้งนี้ไปให้กับผู้ล่วงลับได้  โดยการตั้งจิตอธิฐานและกล่าว "คำอุทิศส่วนกุศล...{คลิก}" ไปให้กับผู้ล่วงลับแทน ทำแบบนี้จะได้ผลดีกว่า

ความคิดเห็น