คำอุทิศส่วนกุศล (ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล)

คำอุทิศส่วนกุศล (ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล)

คำอุทิศส่วนกุศล (ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล)

{ประนมมือ ตั้งจิตให้สงบ จากนั้นจึงกล่าว}...

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย
มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด...{สาธุ}

คำอุทิศส่วนกุศล (ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล)

        เป็นคำที่เอาไว้กล่าวในตอนที่เราต้องการที่จะแบ่งผลบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำที่เราได้สร้างให้กับพ่อแม่ ญาติมิตร เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ส่วนใหญ่มักจะกล่าวหลังจากที่เราได้ทำบุญทำทานในโอกาศต่างๆเพื่อให้ทุกๆคนที่เรารู้จักเกี่ยวข้องหรือมีความผูกพันได้รับในส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้ในครั้งนั้นๆด้วย

บทสวดคำอุทิศส่วนกุศล (ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล) for smartphone

ความคิดเห็น