บทกรวดน้ำแบบย่อ (แบบสั้น)

บทกรวดน้ำแบบย่อ (แบบสั้น)

บทกรวดน้ำแบบย่อ (แบบสั้น)

{เตรียมน้ำให้พร้อม จากนั้นจึงกล่าว}...

อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ
สุขิตา  โหนตุ  ญาตะโย

ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิด
...{สาธุ}

การกรวดน้ำแบบย่อ (แบบสั้น)

         คือการตั้งจิตเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเราที่เราได้ทำได้สร้างเอาไว้  ให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่  หรือจากไปแล้ว และนอกจากนี้ผลบุญก็ยังส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราอีกด้วย

บทกรวดน้ำแบบย่อ (แบบสั้น) for smartphone

ความคิดเห็น