คาถาสะเดาะเคราะห์

คาถาสะเดาะเคราะห์

คาถาสะเดาะเคราะห์ 

          คาถาสะเดาเคราะห์ เป็นคาถาที่เอาไว้แก้เคราะห์ แก้กรรม เปลี่ยนจากเคราะห์หนักให้เป็นเบา  เหมาะกับคนที่เป็นปีชง หรือคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ค่อยดี เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต การสวดคาถาบทนี้จะช่วยให้เรื่องร้ายต่างๆทุเลาเบาลงได้ไม่มากก็น้อย

คาถาสะเดาเคราะห์ 

นะโมเม โรเตโข สัพพะเทวานัง
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ 
สัพพะธัมมา นุภาเวนะ 
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ
พระเคราะหะ จะเทวะดา 
สุริยัง วันทัง ปะมุญจะกะ 
สะสิภูมโบ จะเทวานัง
พุทโธ ลามัง ถะวิสสะติ 
ชีโว สุโก จะ มหาลาถัง 
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
กราบ 3 ครั้งแล้วกล่าวว่า พุทโธ ธํมโม สังโฆ.
ให้สวดตอนเช้าเป็นเวลา 7 วัน
บทสวดคาถาสะเดาะเคราะห์

ความคิดเห็น