บทเเผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทเเผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

             บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ เป็นบทสวดที่แผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของผู้สวดทั้งในชาตินี้ และชาติที่แล้วที่เราได้กระทำการล่วงเกิน เบียดเบียน หรือเอาชีวิตเขามา ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั่งใจก็ตาม โดยจะเป็นการขอให้สรรพสัตว์เหล่านั้นให้อภัยในสิ่งที่เราทำลงไปเพื่อที่จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีก และอย่าได้มาเบียดเบียนกันอีกทั้งในชาตินี้และชาติหน้า สามารถใช้บทสวดนี้แผ่เมตาให้กับ หมา แมว งู ปลา นก ไก่ หมู หรือสัตว์ต่างๆที่เราต้องการแผ่เมตตาให้กับพวกเขาได้ทั้งหมด

บทเเผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด เเก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหตุ 
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันเเละกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียนเบียดซึ่งกันเเละกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ.


บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

ความคิดเห็น