คำถวายข้าวพระพุทธ และ คำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ และ คำลาข้าวพระพุทธ

คำถวายข้าวพระพุทธ และ คำลาข้าวพระพุทธ

           คำถวายข้าวพระพุทธ เป็นคำที่เอาไว้สวดตอนที่เราต้องการถวายข้าวปลาอาหารให้กับพระพุทธ วิธีการคือวางอาหารที่เราต้องการถวายไว้หน้าพระพุทธ จุดธูป 3 ดอกปักลงไปในอาหาร จากนั้นจึงประนมมือและทำการท่อคาถา
           คำลาข้าวพระพุทธ เป็นคำที่เอาไว้กล่าวเพื่อขอนำอาหารจากพระพุทธมาบริโภคหรือแจกจ่ายเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเอง โดยก่อนที่เราจะทำการลาข้าวพระพุทธได้เราจะต้องรอให้ธูปทั้ง 3 ดอกที่เราจุดและปักไว้ในอาหารตอนแรกหมดหรือดับลงเสียก่อน

คำถวายข้าวพระพุทธ

    อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง
    อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ.

คำลาข้าวพระพุทธ

    เสสัง มังคะลัง ยาจามิ.


บทสวดคำถวายข้าวพระพุทธและคำลาข้าวพระพุทธ for smartphone

ความคิดเห็น