คําอาราธนาศีล 8

คําอาราธนาศีล 8

คําอาราธนาศีล 8

มะยัง ภันเต 
ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีสานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต 
ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีสานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภัณเต 
ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐะ สีสานิ ยาจามะ.

เนื้อหาของคำอาราธนาศีล 8

           เนื้อหาความหมายของบทสวดนี้คือ การขออนุญาติรับเอาศีลและข้อปฏิบัติในการรับษาศีลดังกล่าวเอามาประพฤติปฏิบัติ โดยเมื่อเรากล่าวคำอาราธนาศีล 8 เสร็จแล้ว ให้เราสวดสมาทานศีล 8 ตามได้เลย


คําอาราธนาศีล 8 บทสวด

ความคิดเห็น