คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ หรือ คาถาบูระพารัสมิง

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ หรือ คาถาบูระพารัสมิง

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ

        คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ เนื้อหาของบทสวดนี้จะเป็นการขอให้พระพุทธเจ้ามาคุ้มครองตัวผู้สวดในแต่ละทิศ ขอให้โรคภัยต่างๆหายไป และขอให้ปลอดภัยจากสิ่งสิ่งร้ายทั้งปวง (สวดเพื่อเสริมดวง เสริมโชคลาภ ป้องกันภัยอันตรายจาก ภูติผี คุณไสย สิ่งอัปรีย์จัญไรทั้งปวง)

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ (คาถาบูระพารัสมิง)

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง 
บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง 
บูระพารัสมิง พระสังฆานัง 
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

อาคเนย์รัสมิง พระพุทธะคุณัง 
อาคเนย์รัสมิง พระธัมเมตัง 
อาคเนย์รัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

ทักษิณรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
ทักษิณรัสมิง พระธัมเมตัง 
ทักษิณรัสมิง พระสังฆานัง 
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

หรดีรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
หรดีรัสมิง พระธัมเมตัง 
หรดีรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

ปัจจิมรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
ปัจจิมรัสมิง พระธัมเมตัง 
ปัจจิมรัสมิง พระสังฆานัง 
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
 ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

พายัพรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
พายัพรัสมิง พระธัมเมตัง 
พายัพรัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

อุดรรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
อุดรรัสมิง พระธัมเมตัง 
อุดรรัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

อีสานรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
อีสานรัสมิง พระธัมเมตัง 
อีสานรัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค
 สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
 ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

ปฐวีรัสมิง พระพุทธะคุณัง
ปฐวีรัสมิง พระธัมเมตัง 
ปฐวีรัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

อากาศรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
อากาศรัสมิง พระธัมเมตัง 
อากาศรัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

อุทกรัสมิง พระพุทธะคุณัง 
อุทกรัสมิง พระธัมเมตัง 
อุทกรัสมิง พระสังฆานัง  
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย 
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค 
สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร 
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง 
ภะวันตุเม รักขันตุ สุรักขันตุ.

ความหมายของแต่ละทิศในบทสวด

 1. ทิศบูระพา  คือ  ทิศตะวันออก
 2. ทิศอาคเนย์  คือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต้
 3. ทิศทักษิณ  คือ  ทิศใต้
 4. ทิศหรดี  คือ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
 5. ทิศปัจจิม  คือ  ทิศตะวันตก
 6. ทิศพายัพ  คือ  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 7. ทิศอุดร  คือ  ทิศเหนือ
 8. ทิศอีสาน  คือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 9. ปฐวี คือ พื้นดิน
 10. อากาศ คือ อากาศ
 11. อุทก คือ น้ำ

คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ หรือ คาถาบูระพารัสมิง บทสวด

ความคิดเห็น