คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ

(คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ ใช้สวดเพื่อคุ้มครอง แคล้วคลาด จากอันตรายทั้งปวงทั้ง 8 ทิศ)

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น 
มาป้องกันห้อมล้อมรองครอบทั่วอนัตตา 
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น 
มาป้องกันห้อมล้อมรองครอบทั่วอนัตตา 
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น 
มาป้องกันห้อมล้อมรองครอบทั่วอนัตตา 
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

อิมัสมิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิ
จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น 
มาป้องกันห้อมล้อมรองครอบทั่วอนัตตา 
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ
สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

        บทสวดมงคลจักรวาล 8 ทิศ โดยทั่วไปนิยมสวดตอนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอกของบ้าน แต่ก็ยังสามารถสวดเป็นประจำทุกวันได้ เนื้อหาของบทสวดนี้จะเป็นการสวดเพื่ออัญเชิญกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาล้อมรอบตัวและที่อยู่อาศัยของเรา

ทิศทั้ง 8 มีอะไรบ้าง

  1. ทิศอุดร คือ ทิศเหนือ
  2. ทิศพายัพ คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  3. ทิศปัจฉิม คือ ทิศตะวันตก
  4. ทิศหรดี คือ ทิศตะวันตกเฉัยงใต้
  5. ทิศทักษิณ คือ ทิศใต้
  6. ทิศอาคเนย์ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
  7. ทิศบูรพา คือ ทิศตะวันออก
  8. ทิศอิสาน คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

ความคิดเห็น