บทสวดพุทธัง สรณัง คัจฉามิ หรือ บทสวดไตรสรณคมน์

บทสวดพุทธัง สรณัง คัจฉามิ หรือ บทสวดไตรสรณคมน์

บทสวดพุทธัง สรณัง คัจฉามิ

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

            บทสวดไตรสรณคมน์ (อ่านว่า ไต-สะ-ระ-นะ-คม) คำว่า "ไตร" แปลว่า สาม, จำนวนสาม ส่วนคำว่า "สรณคมน์" แปลว่า การยึดเอาเป็นหลักที่พึ่ง เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงแปลได้ว่า สามสิ่งที่เอาไว้ยึดเหนี่ยว ซึ่งก็คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นเอง 

สวดไตรสรณคมน์เพื่ออะไร

           บทสวดไตรสรณคมน์ เป็นบทสวดที่มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงสามสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนา คือ

  • พระพุทธ ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา
  • พระธรรม ซึ่งหมายถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
  • พระสงฆ์ ซึ่งหมายถึงผู้ที่สืบทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

สวดไตรสรณคมน์ตอนไหน

        บทสวดไตรสรณคมน์ โดยทั่วไปแล้วจะนิยมสวดต่อจากบทสวดนอบน้อมพระพุทธเจ้า (บทสวดนะโม 3 จบ

   บทสวดพุทธัง สรณัง คัจฉามิ หรือ บทสวดไตรสรณคมน์ For IPAD

ความคิดเห็น